כללי ומטרות המועדון

החברות במועדון הפורטל היא וולונטרית, חינמית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

 1. פורטל הלקוחות הוקם על ידי סוכרת+, על מנת ליצור מועדון אינפורמטיבי המבוסס על אוכלוסיית חולי הסוכרת בישראל לסיוע בניהול אורך חיים בריא, עשיר ומגוון המתעלה על מגבלות המחלה.
 2. פורטל סוכרת+ מתחייבת לפעול לחלוקת מידעלאוכלוסיית חולי סוכרת, אשר הנם העמיתים של המועדון.
 3. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הפורטל. בכפוף להוראות תקנון זה, פורטל סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג המידע ו/או את תנאי החברות במועדון.
 4. הכותרות המופיעות בתקנוןזה נועדו לצרכינוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
 5. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכינוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה.
 6. התקנון ותנאי השימוש הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון ומילא טופס ההצטרפות וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון.
 7. חברי המועדון ייהנוממידע בנושאי כתבות, אירועים, מתכונים, ראיונות ויקבלו עדכונים בדואר אלקטרוני לפי שיקול דעתה הבלעדי של פורטל סוכרת+.
 8. פורטל סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למידע שהינה מציעה, ובין היתר לבצעו בדרך הודעות SMS, דואר אלקטרוני וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.
 9. עם ההצטרפות למועדון הפורטל מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. ככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון.
 10. פורטל סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פורטל סוכרת+ תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.
 12. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון הפורטל וכל מצטרף למועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות הוראות בתקנון המועדון, כפי שתמצא לנכון.

המידע המוצג בפורטל סוכרת+ הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ או המלצה מכל סוג שהוא.

כל הראיונות וסיפורים מבוססים על מקרים אמייתים.

כל עצה המוצגת באתר הינו בגדר המלצה בלבד ואינה באה כתחליף לפניה לרופא מומחה. המידע המתפרסם בפורטל סוכרת+ הינו בא מתוך רצון לשפר את איכות החיים של חולי הסוכרת ולכן אין לראות בו כתחליף לטיפול, שירות או ייעוץ רפואי.

 

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלו מתארים את הכללים המחייבים את הגולשים באתר האינטרנט של פורטל הסוכרת+ (להלן: "האתר"). אתר זה שייך למועדון מידע של חולי הסוכרת בישראל והחברות הקשורות אליה (להלן: "החברה" או "אנחנו"), והיא המפעילה אותו.

לתשומת לבך: פורטל סוכרת+ מפעילה גם אתרי אינטרנט נוספים אשר תנאי שימוש אלו אינם חלים עליהם. לפיכך על כל המבקר באתרי האינטרנט האחרים של הפורטל, לעיין בתנאי השימוש הייחודיים שלהם.

 1. בכניסתך, התחברותך, שימושך באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש.
 2. אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש האתר.
 3. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, התחברות או משימוש באתר, בכל אופן.
 4. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
 5. האתר זמין ליחידים שהם מעל גיל 18, ובכל זאת, הילדים הנם תחת אחריות ההורים, מכאן שזאת אחריותם להעביר לילדיהם כל מידע או הכוונה הקשורים לבריאותם.
 6. מימוש מרב המידע באתר מתאפשר הן להורים והן לילדים עד גיל 18.
 7. השימוש באתר והצטרפות למועדון הפורטל אינה כרוכה בתשלום.
 8. אף שאנו שמחים מאוד לקבל משוב, הערות ותגובות מהגולשים באתר אינטרנט זה, חשוב להבין שכל מידע המועבר באמצעות אתר זה ייחשב למידע שאינו-אישי, אינו-חסוי ואיננו-בלעדי (חוץ מפרטים אישיים).
 9. הנך מסכים ששימוש באתר ו/או בתכנים הינו אך ורק באחריותך.
 10. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים כי האתר והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות, הפרעות, או נקיים מווירוסים. אינם מתחייבים כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או בתוכן, לרבות תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.
 11. החברה ונציגי החברה אינם נושאים האחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש באתר, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות האתר, אינם אחראים ולא יישאו באחראיות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך האתר. החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) הנובעות מספקי אינטרנט.

 

הצהרת נגישות

מטרת הנגשת אתר הפורטל היא בראש וראשונה לאפשר גלישה נאותה עבור אוכלוסיות בעלי מוגבלויות, שהנגשה שכזו הינה חיונית עבורם ומאפשרת להם שוויון זכויות מלא ויכולת להשתתף בפעילות אינטרנטית על אף מוגבלותם.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן השקענו זמן ומשאבים כדי להקל, ככל האפשר, את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, כחלק בלתי נפרד מפעילותנו.