כללי

אנו, אתר פורטל סוכרת+, מחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת השימוש באתר (להלן: "אתה" או "המשתמש"). אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מטבע הדברים, אנו בפורטל סוכרת+ רשאים לשנות מדיוניות פרטיות זו מעת לעת על ידי עדכון עמוד זה. לכן, מומלץ לבדוק דף זה מעת לעת, כדי לוודא שהשינויים מקובלים עלייך.

בהצהרת עקרונות פרטיות זו אנו מתארים כיצד פורטלסוכרת+ מעבדת מידע אישי, שומרת ומכבדת את אמונם של לקוחותיה, עמיתיה לעסקים, בדרך התורמת להצלחתה המתמשכת.

אנו מקפידים תמיד לעבד מידע אישי באופן חשאי והוגן, באורח הולם, בהתאם להצהרותינו ולפי חוק, בהתאם לחוקים המיושמים להגנת נתונים, ובהתאם להוראות, לתקנות ולעקרונות.

הסכמה

עצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר ובשירותים אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך ולעיבודו.

אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר ובשירותים.

למען הסר הספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים  כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.

המידע הנאסף ממשתמשי האתר

מידע שפורטל הסוכרת+ אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). מידע אישי הוא מידע בעניינךשנוכל להשתמש בו כדי לזהות אותך ספציפית, כגון: כתובת IP או כתובת מאק לפי המקרה. בנוסף, מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימור באתר באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפוןוטקסט חופשי.

פורטל סוכרת+ יכולה לאסוף מידע אישי במגוון דרכים. לדוגמא:

 • באמצעות כניסתך ושימוש באתר, כאשר אתה משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם אתר הפורטל, למשל מידע הנובע מטופס "צור קשר".

פורטל סוכרת+ תוכל ליצור עמך קשר מדי פעם בפעם באופן אישי, בדואר האלקטרוני או בטלפון כדי לספק לך מידע בעניין שירותים, חדשות ותוכן שעשויים לעניין אותך, אלא אם תודיע לנו שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי או הודעות חקר שוק מאתנו. הנך מסכים כי אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך שספקת לנו בכדי לספק לך חומרים מסחריים ו/או לא מסחריים הקשורים לסוכרת והשירותים שלנו הנוכחיים ו/או העתידיים.

כיצד פורטל סוכרת+ מעבדת מידע אישי

הפורטל משתמש במידע האישי על מנת:

 • לספק את השירותים למשתמשים שלנו.
 • כדי להשיב לבקשות ושאלות.
 • על מנת לאפשר למשתמש לקבל עדכונים בכל נושא הסוכרת, ראיונות, מתכונים, כתבות, חדשות בנוגע לאתר והשירותים.
 • בכדי ליצור איתך קשר בדואר האלקטרוני במידע שעשוי לעניין אתכם.

שיתוף צד שלישי

פורטל סוכרת+ לא תשתף במידע האישי שלך צד שלישי שאינו קשור, בלי לקבל לכך את אישורך, אלא לפי המותנה ה"הצהרת פרטיות" זו.

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי אם לדעתנו חשיפה כזו נחוצה כדי:

 • לאכוף את "הצהרת עקרונות פרטיות" זו.
 • להגן על זכויותינו או קנייננו.
 • להגן על בריאותו, ביטחונו או רווחתו של מישהו.
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות.
 • על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה.
 • לציית לחוק או לתקנה, צו בית משפט או הליכים משפטיים אחרים.
 • על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

כמה זמן פורטל סוכרת+ תחזיק במידע האישי

פורטל סוכרת+ לא תשמור את המידע מעבר לזמן הדרוש. במקרים רבים צריך לשמור את המידע האישי פרקי זמן סבירים כדי שתהיה אפשרות למצוא אותו אם יתעוררו שאלות או מחלוקות. פרקי הזמן שהמידע האישי יישמר ייקבעו בכל מקרה על סמך הדרישות הרלוונטיות למצב ולצורך להשמיד מידע לא מעודן ולא שימושי בהזדמנות ההגיונית הקרובה ביותר. אנו נמשיך לטפל במידע האישי שלך לפי "הצהרת פרטיות" זו, כל עוד זה נשמר אצלנו. מידע אנונימי אשר הופק מהשימוש באתר או השירותים יכול שיישמר בשרתים ללא מגבלת זמן.

עקרונות פרטיות נוספות

קטינים – על מנת להשתמש באתר עלייך להיות מעל גיל 18. לפיכך, לאתר הפורטלאין כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 18. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל 18 אינם משתמשים באתר.

באתר הפורטל עשויים להכיל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שסוכרת+ מנהלת. "הצהרת פרטיות" זו חלה רק על הפורטל בלבד. לפיכך, אם עוברים מאתר זה לאתר אחר בהנהלת סוכרת+, אנו ממליצים לבדוק את נוהלי הגנת הפרטיות של אותו אתר.

"עוגיות" –אתרהפורטל עשוי להשתמש ב"עוגיות" אתר האינטרנט. "עוגיות" הם קובצי טקסט שאתר הפורטל שמה בקובצי הדפדפן במחשב שלך כאשר מבקרים באתר הפורטל. ה"עוגיות" עשויות להישמר בכונן הקשיח של המחשב. לא נאפשר לצד שלישי להתקין "עוגיות" באתר האינטרנט של פורטל סוכרת+.